VÁŠ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
VE SVĚTĚ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Kvalitně. Smysluplně. Strategicky. Pomůžeme Vám najít optimální a ekonomicky smysluplné řešení, díky kterému skutečně vytěžíte Vaše duševní vlastnictví.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI?

Patenty a užitné vzory

Vymysleli jste nové technické řešení? Pomůžeme Vám ho optimálně ochránit a vymáhat.

Ochranné známky

Zajistíme ochranu Vaší značce a pomůžeme Vám ji udržovat a bránit proti porušovatelům.

Průmyslové vzory

Také Váš design si zaslouží pozornost a ochranu.

Smluvní dokumentace

Pomůžeme Vám se smluvní dokumentací týkající se průmyslového vlastnictví.

IP Strategie

Pomůžeme Vám nastavit optimální strategii pro ochranu a využití duševního vlastnictví pro Vaše podnikání. Zajistíme žádost o dotaci na IP Scan z Fondu pro MSP.

Správa portfolií IP práv

Budeme sloužit jako centrální správce Vašeho portfolia průmyslových práv po celém světě.

Rešerše a FTO

Spolehlivě provedeme a vyhodnotíme patentovou rešerši, i rešerši na ochranné známky.

Zjistit více

REFERENCE

„Spolupráce s HARBER IP si velmi vážíme, v roce 2019 tato kancelář převzala našich 80 zahraničních ochranných známek a dokázala velmi rychle navázat na minulého známkového zástupce. Využíváme i služby Monitoring, která nám umožňuje včas zasáhnout proti kolizním známkám. Pravidelná a aktivní péče o naše rozsáhlé portfolio OZ se odráží v úspěšném řešení námitkových řízení a přispívá k rostoucímu renomé naší značky ve světě. Dobrou zkušenost máme i s registrací průmyslového vzoru u nás i v zahraničí. HARBER IP rádi doporučíme, je to flexibilní kancelář, vycházející vstříc požadavkům zákazníka a nabízející komplexní služby i ve spolupráci se zahraničními zástupci.“

„Na spolupráci s HARBER IP si ceníme skvělý poměr cena – výkon a výbornou komunikaci!“

„Kancelář HARBER IP je pro nás především zárukou kvalitně odvedené práce. Ceníme si spolehlivosti, vybudované důvěry a profesionality. Během naší dlouhodobé spolupráce v oblasti duševního vlastnictví a právního poradenství v oblasti transferu technologií jsme společně dosáhli úspěšných výsledků. Odborné zaměření a znalosti patentových zástupkyň kanceláře HARBER IP skvěle pokrývají široký záběr chemicko-technologických témat řešených na VŠCHT Praha.“

„S HARBER IP spolupracujeme již několik let díky profesionálně odváděným službám pro naši firmu. Oceňujeme vstřícnost, ochotu a snahu dojít k řešení při jakémkoli jednání.“

„S HARBER IP řešíme komplexní problematiku ochrany duševního vlastnictví. V oblasti patentů spolupracujeme zejména s Katkou Hartvichovou, a to od fáze přípravy a podání patentových přihlášek, přes patentové řízení v ČR, EU a USA až po následnou administraci udělených patentů. Ochranné známky včetně mezinárodních dopadů pro nás téměř kompletně zaštiťuje Ingrid Beránková Ambruzová. Jejich přístup je velmi profesionální a zohledňuje nejen formální požadavky, ale zejména pragmatický pohled na vhodnost konkrétních postupů a řešení.“

„Se společností HARBER IP spolupracujeme úzce už od jejího založení. Vážíme si šířky poskytovaných služeb od patentové agendy po podporu v licenčních jednáních a smlouvách. Vysoce hodnotíme kombinaci vysoké odbornosti, rychlosti reakce a flexibility.“

SLUŽBY PATENTOVÝCH ZÁSTUPCŮ

Poskytujeme etablovaným podnikům, vznikajícím start-upům i akademickým institucím služby patentových zástupců v oblasti ochrany a prosazování práv z patentů, užitných vzorů, ochranných známek a průmyslových vzorů v České republice a ve většině zemí světa. Součástí našeho týmu jsou specialisté na evropské patentové právo (EQE kvalifikace) a Jednotný patent EU. Jsme akreditovanými poskytovateli služby IP Scan proplácené z Fondu MSP EU.

Zaměřujeme se na poradenství při transferu technologií a připravíme smluvní dokumentaci pro transakce týkající se průmyslových práv.

NAŠE ÚSPĚCHY

#

Patříme do 100 předních evropských patentových společností pro rok 2023

#

Ocenění rektora za profesionalitu a odbornost v oblasti IP

Prestižní světové žebříčky profesionálů v oblasti IP nás opakovaně uvádějí jako doporučované experty v ČR

NÁŠ TÝM

#

KATEŘINA HARTVICHOVÁ

ČESKÝ A EVROPSKÝ PATENTOVÝ ZÁSTUPCE, CEO
hartvichova@harber-ip.cz

#

INGRID BERÁNKOVÁ AMBRUZOVÁ

PATENTOVÝ ZÁSTUPCE, OCHRANNÉ ZNÁMKY A DESIGN, SPECIALISTA TRANSFERU TECHNOLOGIÍ, CEO
berankova@harber-ip.cz

#

PETRA FOUSKOVÁ

ČESKÝ A EVROPSKÝ PATENTOVÝ ZÁSTUPCE
fouskova@harber-ip.cz

#

JANA HOLPUCHOVÁ

PATENTOVÝ ZÁSTUPCE, OCHRANNÉ ZNÁMKY
holpuchova@harber-ip.cz

#

EVA FRIDRIŠKOVÁ

ASISTENT PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE
fridriskova@harber-ip.cz

#

DENISA KŘÍŽOVÁ

PARALEGAL – PATENTY A UŽITNÉ VZORY
paralegal@harber-ip.cz

#

PETRA LELKOVÁ

PARALEGAL – OCHRANNÉ ZNÁMKY
trademarks@harber-ip.cz

#

LUCIE JANEČKOVÁ

ANUITNÍ SPECIALISTA – PATENTY A UŽITNÉ VZORY
annuities@harber-ip.cz

#

MARTINA FRANKLOVÁ

REŠERŠNÍ SPECIALISTKA - EXTERNÍ
martina@franklova-search.cz

#

VĚRA VÁŇOVÁ

OFFICE MANAGER
info@harber-ip.cz

Jsme aktivními členy IP komunity

NOVINKY V OBLASTI IP

Jsme součástí sítě AIPEX

Jsme jedním z deseti členů pan-evropského sdružení významných firem v oblasti IP, které společně poskytuje služby ve 12 státech Evropy. Kromě úzké přeshraniční spolupráce jsme v rámci AIPEX schopni nabídnout …

Jednotný patent EU

Od 1.6.2023 vstupují v platnost nařízení EU týkající se Jednotného patentu EU a Dohoda o Jednotném patentovém soudu a otevírá se tím nová možnost získání patentové ochrany. Jednotný účinek bude platný pouze …

Podpora z Fondu pro MSP

Malé a střední podniky mají možnost čerpat finanční podporu z grantového programu EU MSP Ideas Powered for Business a ušetřit tak až 75% nákladů na správní poplatky, rešerše či služby patentových zástupců. Žádost …

KONTAKTUJTE NÁS

  Jméno (povinné)

  E-mail (povinné)

  Předmět

  Zpráva

  HARBER IP s.r.o., společnost patentových zástupců

  Sídlo:
  Dukelských hrdinů 567/52,
  170 00 Praha 7 – Holešovice
  Česká republika

  IČO: 06735932
  DIČ: CZ06735932
  Společnost patentových zástupců zapsaná v seznamu Komory patentových zástupců ČR s reg. č. 2522, Sdružení zástupců EUIPO č. 85291, EPO č. 1140 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286821

  Ochrana osobních údajů