CEO, EVROPSKÝ PATENTOVÝ ZÁSTUPCE

hartvichova@harber-ip.cz
CZ EN FR DE

Kateřina je zakládajícím společníkem HARBER IP. Při a po studiu chemie působila 6 let jako odborný pracovník ve výzkumu nových katalyzátorů pro homogenní a dvoufázovou katalýzu v Ústavu chemických procesů AV ČR. Praxi patentového zástupce získala a rozvíjela v patentové a známkové kanceláři INVENTIA s.r.o. Absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví, následně složila zkoušky českého patentového zástupce a kvalifikační zkoušku evropského patentového zástupce. Absolvovala CEIPI Course on Patent Litigation in Europe a je zapsaným zástupcem před Jednotným patentovým soudem (UPC).
Kromě své činnosti v HARBER IP Kateřina přednáší na Institutu průmyslově-právní výchovy, je lektorkou mezinárodních institucí CEIPI a epi pro oblast evropského patentového práva, je spoluautorkou komentáře k českému patentovému zákonu a autorkou několika článků o strategii ochrany průmyslových práv. V epi (European Patent Institute, profesní komora evropských patentových zástupců) reprezentuje Kateřina Českou republiku v epi Council, v Professional Education Committee a v Committee for Biotechnological Inventions. Od roku 2023 je Kateřina vice-prezidentkou epi.

KVALIFIKACE A MILNÍKY
od 2023 vice-prezidentka epi
od 2018 zakladatelka a jednatelka HARBER IP s.r.o.
20152016 CEIPI Course on Patent Litigation in Europe
2012 evropský patentový zástupce
2006 český patentový a známkový zástupce a evropský zástupce pro oblast známek a designů
20032005 Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
1996 2001 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie