PATENTOVÝ ZÁSTUPCE

fouskova@harber-ip.cz
CZ EN FR

Petra nejprve působila jako výzkumný pracovník v Centre national de la recherche scientifique. Po nástupu do společnosti INVENTIA s.r.o. absolvovala Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví na Institutu průmyslově-právní výchovy při Úřadu průmyslového vlastnictví ČR. Petra pravidelně vede semináře o základech průmyslově-právní ochrany pro vědecké pracovníky Akademie věd ČR. V epi (European Patent Institute, profesní komora evropských patentových zástupců) Petra reprezentuje Českou republiku v epi Council a European Patent Practice Commitee.

KVALIFIKACE A MILNÍKY
2023 členka European Patent Practice Commitee epi Council
2023 členka epi Council
2021 evropský patentový zástupce
2018 HARBER IP, patentový zástupce
2018 český patentový zástupce
2006 2008 Centre national de la recherche scientifique, Orléans (Francie)
2015 2017 Basic Training Course on European Patent Law, Université de Strasbourg, Centre d’Etudes Internationales de la Proprieté Intellectuelle (Francie)
2006 První cena v soutěži Prix de Chimie
2002 Université de Mons (Belgie), stáž
2004 2005 École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Švýcarsko), stáž
2002 2003 Technische Universiteit Delft (Nizozemsko), stáž
1996 2006 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor anorganická chemie