CEO, PATENTOVÝ ZÁSTUPCE – OCHRANNÉ ZNÁMKY

berankova@harber-ip.cz
CZ EN ES FR

Ingrid je zakládajícím společníkem HARBER IP. Po ukončení své předchozí umělecké kariéry baletky v Baletu Národního divadla v Praze Ingrid studovala právo v zahraničí. Do oboru průmyslového vlastnictví vstoupila ve společnosti INVENTIA s.r.o. a následně se stala patentovým zástupcem v oblasti ochrany práv na označení a specialistou na transfer technologií. V HARBER IP se Ingrid kromě managementu společnosti věnuje především oblasti ochranných známek.

KVALIFIKACE A MILNÍKY
2022 akreditovaný poskytovatel služby IP Scan
2018 zakladatelka a CEO HARBER IP
2015 evropský zástupce pro ochranné známky a průmyslové vzory
2015 český patentový zástupce – ochranné známky a průmyslové vzory
2009 2010 Erasmus Universitait Rotterdam (Nizozemsko), obor obchodní právo (LL.M.)
20062009 University of Wales, obor právní komparatistika (BA. Hons.)