Informace, analýza, doporučení

Pomůžeme Vám:

  • provést rešerši a analýzu na patentovatelnost vynálezu
  • provést rešerši a analýzu na neporušování cizích patentových práv Vašimi výrobky (Freedom-to-Operate)
  • provést rešerši a analýzu na registrovatelnost ochranné známky
  • provést rešerši a analýzu na starší konfliktní ochranné známky
  • provést rešerši a analýzu na starší konfliktní průmyslové vzory (design)
  • provést rešerši a analýzu na neporušování cizích průmyslových vzorů Vašimi výrobky
  • provést rešerši na případné napadení práv třetích osob
  • doporučíme nejvhodnější postup v návaznosti na výsledky provedené rešerše