Ochrana designu, tvaru, vzhledu výrobku.

Pomůžeme Vám:

  • připravit a podat přihlášku průmyslového vzoru
  • zvolit strategii pro zajištění ochrany Vašeho designu v ČR i v zahraničí
  • podat přihlášku průmyslového vzoru Společenství
  • podat mezinárodní přihlášku průmyslového vzoru
  • zastupovat Vás ve všech řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Mezinárodním úřadem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
  • koordinovat řízení o průmyslových vzorech v zahraničí prostřednictvím našich partnerů v mnoha zemích světa
  • posoudit, zda váš výrobek či služba porušuje konkrétní práva z průmyslového vzoru jiné osoby
  • podat návrh na výmaz nebo prohlášení průmyslového vzoru jiné osoby za neplatný
  • účinně bránit váš průmyslový vzor proti návrhům na výmaz či prohlášení neplatnosti ze strany třetích osob