Ochrana vynálezu, technického řešení, produktu, zařízení, či technologie

Pomůžeme Vám:

 • připravit popis vynálezu a technického řešení
 • zvolit strategii pro zajištění patentové ochrany vynálezu v ČR i v zahraničí
 • podat českou patentovou přihlášku nebo přihlášku užitného vzoru
 • podat evropskou patentovou přihlášku
 • podat mezinárodní patentovou přihlášku podle PCT
 • zastupovat Vás ve všech řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Evropským patentovým úřadem (EPO), Mezinárodním úřadem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
 • validovat evropský patent v ČR
 • koordinovat řízení po celém světě prostřednictvím našich partnerů v mnoha zemích světa
 • posoudit, zda váš výrobek, technologie či služba porušuje konkrétní práva z patentu nebo užitného vzoru jiné osoby (FTO Statement)
 • připravit a podat návrh na zrušení patentu či výmaz užitného vzoru jiné osoby
 • účinně bránit váš patent nebo užitný vzor proti návrhům na zrušení či výmaz ze strany třetích osob