Ochrana názvu, značky, loga, obrázku, sloganu, tvaru výrobku, …

Pomůžeme Vám:

 • zvolit vhodnou strategii pro zajištění ochrany Vašeho názvu, loga či značky v ČR i v zahraničí
 • podat českou přihlášku ochranné známky
 • podat přihlášku ochranné známky Evropské unie
 • podat přihlášku mezinárodní ochranné známky
 • zastupovat Vás ve všech řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Mezinárodním úřadem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO)
 • koordinovat řízení o ochranných známkách v zahraničí prostřednictvím našich partnerů v mnoha zemích světa
 • monitorovat (sledovat) zveřejněné ochranné známky, které by mohly porušovat Vaše práva
 • bránit Vaše ochranné známky proti porušovatelům
 • podat námitky proti přihlášce ochranné známky jiné osoby
 • podat návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky jiné osoby
 • účinně bránit Vaši ochrannou známku proti námitkám, návrhům na zrušení či prohlášení neplatnosti ze strany třetích osob