REŠERŠNÍ SPECIALISTKA

martina@franklova-search.cz
CZ EN DE

Martina je specialistka na patentové rešerše, zejména se zaměřením na oblasti chemie, biochemie, farmacie a dalších oborů, kterým se věnuje již od roku 1999. Začínala jako informační pracovník v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na oddělení vědeckých informací, dále ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce a také ve Středoevropském informačním středisku firmy Medistyl. V roce 2018 se osamostatnila a v HARBER IP působí jako externí spolupracovník.

KVALIFIKACE A MILNÍKY
2018 Rešeršér jako OSVČ
2002 2018 informační pracovník (rešeršér), Středoevropské informační středisko firmy Medistyl, s.r.o.
2001 2002 informační pracovník (rešeršér), Výzkumný ústav bezpečnosti práce
1999 2001 informační pracovník (rešeršér), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, oddělení vědeckých informací
2000 2002 koordinátor tlumočnických služeb na Mezinárodním filmovém festival v Karlových Varech, Artlingua a.s.
1999 2004 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor informační a knihovnictví (PhDr.)
1995 1999 Vyšší odborná škola informačních služeb, obor informační management (DiS)