PATENTOVÝ ZÁSTUPCE A EVROPSKÝ PATENTOVÝ ZÁSTUPCE PRO OCHRANNÉ ZNÁMKY, EKONOMICKÝ SPECIALISTA

holpuchova@harber-ip.cz
CZ EN

Praxi v oblasti průmyslového vlastnictví Jana zahájila v advokátní kanceláři Vyskočil Krošlák a partneři, kde také složila odbornou zkoušku patentového zástupce z oblasti ochrany práv na označení. Následně působila 8 let jako patentový zástupce pro ochranné známky a ekonomický specialista patentového oddělení INVENTIA s.r.o. Těmto oblastem se věnuje i nadále v rámci HARBER IP.

KVALIFIKACE A MILNÍKY
Od 2018 HARBER IP, patentový zástupce, ekonomický specialista
2007 evropský zástupce pro ochranné známky
2010 2018 INVENTIA s.r.o., společnost patentových zástupců, patentový zástupce, ekonomický specialista
2004 2009 Vyskočil, Krošlák a partneři, asistentka patentového zástupce
2004 2006 Úřad průmyslového vlastnictví ČR, Specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
1981 1985 Vysoká škola ekonomická, obor vnitřní obchod