Komercializace, licencování, převody průmyslových práv, ochrana know-how, společné vynálezy

Pomůžeme Vám:

  • zvolit vhodnou strategii při komercializaci Vašich vynálezů, know-how, jiných výsledků Vaší technické tvůrčí činnosti, ochranných známek a průmyslových vzorů
  • licencovat práva k průmyslovému vlastnictví
  • upravit práva k duševnímu vlastnictví při transferu technologií
  • upravit vztahy mezi vynálezci (původci) a přihlašovateli (majiteli) průmyslových práv
  • upravit vztahy ke společným vynálezům
  • upravit vztahy při vědecko-výzkumné spolupráci