Jednotný patent EU

Od 1.6.2023 vstupují v platnost nařízení EU týkající se Jednotného patentu EU a Dohoda o Jednotném patentovém soudu a otevírá se tím nová možnost získání patentové ochrany. Jednotný účinek bude platný pouze v zúčastněných členských státech, které tuto dohodu ratifikovaly. K dnešnímu dni je to 17 členských států EU. I když ČR dohodu o UPC dosud neratifikovala, systém UP/UPC může mít dopad i na přihlašovatele/majitele z ČR, kteří vlastní udělený Evropský patent nebo mají podanou Evropskou patentovou přihlášku.